Kronik Tonsillit Belirtileri ve Tedavisi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Kronik Tonsillit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Tonsillit, Bir sene içerisinde en az 7 kez ya da iki sene üst üste her sene en az 5 kez geçirilmekte olunan akut tonsillit atakları, kronik tonsillit şeklinde tanımlanmaktadır. Bu rakamlar aile üyelerinden elde edilmekte ve çoğu kez doğru olan rakamlar değildir. Doktorun ailenin vermiş olduğu anamnez hakkında kuşkusu bulunuyor ise hastayı doktorun takip etmesi gerekir. Kronik tonsillit olan hastalarında hecmelerin klinik tablosu akut tonsillitine göre farksızdır.

Yapılan muayenelerde akut olan tabloya ilave olarak ileri derecede olan büyük bir tonsiller ile karşılaşılabilir. Her büyük şekilde olan tonsil kronik şeklinde değerlendirilemeyeceği gibi, tonsillerin küçük bir şekilde olması da normal olarak değerlendirmek mümkün değildir. Tam tersi kendini tekrarlayan tonsillit ataklarına bağlı bir şekilde meydana gelen fibrozis tonsil dokusunun büzülmesine sebep olabilir. Bu tonsillerin kriptaları silinmiş üst kısımları ise düzleşmiş bir durumdadır. Bu tablolara özellikle yetişkin olan insanlarda rastlanır.

Kronik tonsillit ataklarının nedeni; Hasta olan kişilerde iş gücü kaybına, okula giden öğrencilerde derslerinde başarısız olmasına, hayat standardının düşmesine, akut tonsillofarenjit bölümünde belirtilmiş olan komplikasyonların gelişme olasılığının yükselmesine ve tadavilere bağlı olarak maddi kayıplara sebep olmaktadırlar. Bu sebeple, bu hastalarda atakların tek tek tedavisinin yapılması yerine ya penisilin profilaksisine veya tonsillektomiye işlemine başvurulmalıdır. Profilaksi üç haftada bir uygulanan depo penisilin enjeksiyonudur. Profilaksiye olmasına rağmen atak geçirmekte olan hastalar meydana gelebilir. Bu durumun sebepleri; Streptokok dışı olan bir mikroorganizma ile enfeksiyon gelişmiş olabilir. Normal olan florada yer alan ve kendileri tonazla penisilinin inaktif bir duruma getirilebilir. Bu tür olaylarda beta laktamaz stabil aminopenisilinler kullanılması gerekmektedir.

Hastalarda enfeksiyonun streptokokal bir şekilde olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu maksatla başvurulan iki yol ise boğaz kültürü ve ASO bakılmasıdır. Boğaz kültüründe tekrarlamakta olan tonsillit bakımından önemli olan bakteri AGBHS'tur. Öbür gruplar ise sillofarenjit oluşturmayan S. Aureus, H. İnluenza M. Kataralis biçimindeki mikroorganizmaların salgılamış olduğu beta laktam gruplar ve Beta hemoliz oluşturmayanlar normal olan florada bulunmaktadır ve önemsizdir.

ASO titrasyonunun yüksek olması; bu durumun tek başına kronik olan tonsillit lehine değerlendirilmesi doğru olamaz. Kliniğin bu durumu desteklemesi gerekmektedir. Öbür taraftan kliniği olmayan hastalarda, kültürde üreme bulunda bile tedavisinin yapılması gerekmemektedir. Bu tür hastalarda ASO yüksekliğine pek rastlanmamaktadır. Başka insanlara bulaşma durumu oldukça düşük bir olasılıktır. Hastanın kendisi için komplikasyon gelişme olasılığı bulunmamaktadır. Bu tür hastalarda tonsillektomi endikasyonu bulunmamaktadır.

Kronik tnsillitin tedavisi; Kronik tonsillit olan hastaları hecmelerin haricinde muayenesi yapılırsa ön plikanın hiperemik olduğu, farenks de granüler lenfoid hiperplazinin var olduğu tespit edilebilmektedir. Ön plikaya abeslang vasıtası ile bastırınca üst kutupdan epitel, lökosit, besin ve bakteri artıklarından meydana gelen magma gelebilir. Bu tanıya özellikle yetişkin olan insanlarda görülmektedir. Magmanın pis bir kokusu vardır ve hasta ağız kokusu olmasından oldukça şikâyetçidir. Çocuklarda ise boyun kısmında lenfadenopatiler yer almaktadır. Bu tür hastalarda izole farenjit atakları da meydana gelebilir. Farenjit kendisini boğazda yanma ve boğazda çepeçevre yüzük biçiminde daralma şeklinde belli etmektedir. Yutma güçlüğünün olması oldukça belirgindir.

Kronik Tonsillit Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kronik Astım Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Astım Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Kolesistit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Kolesistit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Boğaz İltihabı Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Boğaz İltihabı Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Psikoz Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Psikoz Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Ağrı Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Ağrı Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Kronik Tonsillit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Tonsillit Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Kronik Faranjit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Faranjit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Pankreatit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Pankreatit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik pankreatit, insanlarda çok şiddetli bir şekilde karın ağrısına neden olan hastalıktır. Adından da anlaşılabileceği gibi pankreas üzerinde meydana gelen bu hast[...]

Kronik Lösemi Tarifi ve Malzemeleri

Kronik Lösemi Tarifi ve Malzemeleri

Kronik lösemi, periferik kan ile kemik iliğini tutan ve kan hücrelerinin kontrolsüz bir biçimde çoğalması yoluyla ortaya çıkan bir kanser hastalığı türüdür. Kronik [...]

Kronik Yorgunluk Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Yorgunluk Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Yorgunluk Sendromu, Kronik yorgunluk sendromunda hastalık bulunmayan aşırı derecede yorgunluk olduğunu ifade eder. İnsanlarda bazı sebeplerden dolayı oluşan yoğun [...]

Kronik Ne Demek

Kronik Ne Demek

Kronik ne demek: Kronik kelimesi yaygın olarak sürekli tekrar eden tıbbi sorunlar için kullanılan bir tabir olmakla birlikte farklı alanlarda kullanılması söz konusudur. T[...]

Kronik Atrofik Gastrit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Atrofik Gastrit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Atrofik Gastrit, Midenin içindeki yüzeyi tamamı ile kaplayan mukoza tabakasının burada bulunan epitel hücreler ile salgı bezlerinin yok olması ile sonuçlanan ve ken[...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6