Kronik Anemi Belirtileri ve Tedavisi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Kronik Anemi Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Anemi, Anemi; Hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre tıp alanında kabul edilen ölçülerin altında kalmasıdır. Bu ölçüler erişkin kadınlarda 12g/dl, erkelerde 13g/dl'nin altı kabul edilir. 6 ay ve 6 yaş arası çocuklarda 11g/dl, 6-14 yaşlarda 12 g/dl'nin altı uzmanlarca anemi olarak değerlendirilir. En sık rastlanan anemi türleri demir, folik asit, vitamin B12 eksikliğine bağlı anemilerdir.

Kronik anemi ise (Kronik hastalıklar anemisi) Enfeksiyon, infilimasyon, neoplastik hastalıklar, kalp yetersizliği, ağır sarsıntı, diabetes melitus, akut veya kronik immün aktivasyonu sırasında görülen anemi halidir. Aslında anemi normokrom, normasiterdir. Eritrosit yapımında azalma ve eritrositin yaşam süresinde hafif kısalma, aneminin ilerlemesinden sorumlu tutulmaktadır. Hastalarda demirin bağırsaktan emiliminde azalma ve makrofojlar içinde hapsolmasına neden olan anormal demir metabolizması vardır. Bu durum plazma demir seviyesinde düşmeye (Hipoferremi) ve yeni hemoglobin sentezi için demir eksikliğine neden olmaktadır.

Laboratuar Bulguları ve Teşhis; Genellikle hafif bir anemi vardır (Hemoglobin 10-11g/dl), ancak hastaların %20 kadarında daha ağır (Hemoglobin ≤ 8g/dl) bir anemi saptanabilir.

Eritrositler, normokrom normositerdir, hastalığın uzun sürmesinde hipokrom mikrositer görülebilir.

Mutlak ağsı alyuvarlar sayısı genelde düşüktür (25000 μ l).

Anemi ile hücreden salgılanan kimyasal maddeler ve tepkimeye katılan akut fazda (Fibrojen, ESH, CRP) artma gözlenir.

Kronik hastalıklar anemisinde demir eksikliğini anemisinden ayırmak için transferrin reseptörü ve özel eritrosit dizinler kullanılabilir. Demir eksikliğinde hücre zarının transferrin reseptörü (TfR), Serumda da sTfR artar. Kronik hastalıklar anemisini demir eksikliği rahatsızlığından ayırmak için bir diğer yol hastaya demir yüklemesi yapıp yanıtı gözlemektir.

Serum demir (SD) ve taransferrin (TDBK) doymuşluk oranı, demir eksikliğinde görülen sınırlara yakın derecede (%10 kadar) düşük tespit edilebilir.

Ferritin dizini (STfR/log Ferritin) olarak hesaplanır. Bu dizin <1,0 ise kronik hastalıklar anemisi, >2,0 ise ya demir eksikliği ya da kronik hastalıklar anemisi + demir eksikliği anemisi düşünülmelidir.

Kemik iliği değerlendirmesinde eritiroid öncülerde azalma veya yokluk saptanırken demir boyası ile makrafojlarda demir miktarı normal veya artmış olarak gözlenir.


Ayrıca Nasıl Teşhis Edilir?


Hipoproliferatif anemiler; Böbrek hastalıkları, endokrin hastalıklar (Hipotiroidi, hipertiroidiiiiiiiii, primer, sekonder hipoparatiroidizm ve panhipopituiterizm gibi)

Mikrositik Anemiler; Demir eksikliği anemisi, talsemi, MDS'nin sideroblastik varyantları.

Kronik Hastalıklar Anemisinde Tedavi; Altta yatan hastalık tedavi edilmelidir. Eşlik eden hastalığın tedavisi edildiği halde devam eden anemide eritropoetin kullanımı önerilir. Eritropoetin ve darbepoetin veya darbepoetin eşdeğer olarak kullanılabilir.

Başlangıçta oral demir tedavisi ile eritroproetin haftada 3 kez, 100-150 ünite/kg dozda deri altına enjekte edilerek verilir. Bu tedaviye yanıt veren hasta bireylerde, hemoglobin 2-4 haftada en az 0,5 g/dl artması olasıdır.

6-8 hafta içinde yanıt alınamazsa doz, haftada 3 kez 300 ünite/kg. Artırılır.

12 haftada hemoglobin düzeyinde kayda değer bir yükselme olmaz ise hastada eritroproetine devam etmenin gereği yoktur.

Eritropoetin ile istenen hemoglobin seviyesine çıkmak için vücudun demir miktarı yeterli olmalıdır. Bu nedenle transferrin doygunluğu ≥ %20 ve serum ferritin seviyesini ≥ 100 ng/ml seviyesinde tutacak biçimde demir tedavisinin verilmesi önerilir. İlk olarak ağız yolu ile demir tedavisi uygulanmalı. Bu uygulamadan sonuç alınamaz ise damar yolu, kas içi ya da deri altına uygulama biçiminde demir tedavisi denenmelidir.

Haftada 1 kez 30,000-40,000 ünite deri altı darbepoetin dozu verilmeli, bu doz 70 kg olan bir erişkinde haftada 3 kez 140-190 ünite/kg eritroproetine karşılık gelmektedir. Dört haftada yanıt yoksa (Hemoglobindeki artış <1 g/dl ise) bu doz 60,000 ünite/kg olarak artırılabilir.

Bu dozlar, HİV ile görülen anemide de kullanılabilir. Kritik durumdaki hastalarda eritropoetinin fayda ve zarar analizi yapılmalıdır.

Eritropoetin tedavisinin yan etkilerini asgariye indirmek için hemoglobin 12 g/dl'ı geçmeyecek seviyede tutulmalı, dozlar buna göre ayarlanmalıdır.

Altta yatan hastalığın tedavi edilmesine ve eritropoetin kullanılmasına rağmen belirtili seyreden anemili hastalara eritrosit süspansiyonu verilebilir. Eritrosit süspansiyonu vermek için önerilen hemoglobin eşiği hastanın belirtileri ve eşlik eden hastalıklara göre değişmektedir.

Kronik Anemi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kronik Prostat Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Prostat Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Burun Akıntısı Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Burun Akıntısı Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Ne Demek

Kronik Ne Demek

Kronik Hastalıklar Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Hastalıklar Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Farenjit Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Farenjit Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Kronik Anemi Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Anemi Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Kronik İnflamasyon Belirtileri ve Tedavisi

Kronik İnflamasyon Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Lösemi Tarifi ve Malzemeleri

Kronik Lösemi Tarifi ve Malzemeleri

Kronik lösemi, periferik kan ile kemik iliğini tutan ve kan hücrelerinin kontrolsüz bir biçimde çoğalması yoluyla ortaya çıkan bir kanser hastalığı türüdür. Kronik [...]

Kronik Lenfositik Lösemi Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Lenfositik Lösemi Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Lenfositik Lösemi, lenfositlerin yani beyaz kan hücrelerinin normal olmayan bir şekilde büyümesi ve tüm vücuda yayılması ile oluşan hastalığa kronik lenfositik l[...]

Kronik Yorgunluk Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Yorgunluk Belirtileri ve Tedavisi

Kronik yorgunluk, altta yatan tıbbi bir rahatsızlık olmamasına rağmen yaşanan şiddetli yorgunluktur. Kronik yorgunluk dinlenmeyle iyileşmez, zihinsel ve fiziksel uğraşlar[...]

Kronik Böbrek Yetmezliği Evreleri

Kronik Böbrek Yetmezliği Evreleri

Kronik böbrek yetmezliği evreleri, 5 aşamaya ayrılmıştır. 1 ve 4. Aşamalar içinde, böbreğin işlevlerini savunması amaçlanır, böbreğin kan süzme görevinin yapılm[...]

Kronik İshal Belirtileri ve Tedavisi

Kronik İshal Belirtileri ve Tedavisi

Kronik ishal, bir hafta kadar devam eden ishal akut olarak değerlendirilirken, sıkça sulu dışkılama aylarca, bazen yıllarca sürebilir. Bu şekilde müzmin şekilde devam ed[...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6